Baza danych

Katalog kartkowy

- katalog alfabetyczny starych druków

- katalog alfabetyczny książek

- katalog przedmiotowy książek

Mona - elektroniczna ewidencja zbiorów starodruków